Visie & Beleidsplein

Sport en kinderopvang

werkboek voor effectieve samenwerking, tweede herziene uitgave

Vries, R. de (2004). Sport en kinderopvang: werkboek voor effectieve samenwerking, tweede herziene uitgave. Arnhem: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Gedurende twee├źnhalf jaar is voorlichting en ondersteuning gegeven aan sportverenigingen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. Halverwege het project (juni 2002) is de eerste editie van het werkboek Sport en Kinderopvang verschenen. Een werkboek dat is samengesteld om ge├»nteresseerde partijen te helpen bij het realiseren van kinderopvang in sportaccommodaties en waarin de eerste ervaringen zijn opgetekend met de projecten die toen in uitvoering waren. Sindsdien is veel gebeurd. Er is aanzienlijk meer ervaring opgedaan met het combineren van Sport en Kinderopvang. De opgedane ervaringen met de projecten en de veranderingen hebben gevraagd om een herziening van het werkboek uit juni 2002. Dit werkboek reikt informatie aan, schetst mogelijke belemmeringen en wijst vooral op de mogelijkheden om Sport en Kinderopvang te combineren.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rob de Vries

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
Sport en kinderopvang (project)
sportaccommodaties