Visie & Beleidsplein

Interventies ter preventie van overgewicht in de wijk, op school, op het werk en in de zorg

een verkennende studie naar de effecten

Bemelmans, W.J.E., Wendel-Vos, G.C.W., Schuit, A.J., Tijhuis, M.A.R., & Bos, G. (2005). Interventies ter preventie van overgewicht in de wijk, op school, op het werk en in de zorg: een verkennende studie naar de effecten. Bilthoven: RIVM.

Deze verkennende studie beschrijft de opzet en langere termijn effecten van nationale en internationale interventies gericht op preventie van overgewicht in de wijk, op school, op het werk en in de zorg. Over interventies op school en op het werk konden geen conclusies ten aanzien van effecten worden gedaan. In de Nederlandse situatie bereikten zowel het wijkgerichte Hartslag-Limburg-project als het SLIM-project in de zorgsetting (bescheiden) positieve effecten.

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

Interventies ter preventie van overgewicht in de wijk, op school, op het werk en in de zorg : een verkennende studie naar de effecten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wanda Bemelmans
Wanda Wendel-Vos
Albertine Schuit
M.A.R. Tijhuis
G. Bos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
onderwijs
overgewicht
preventie
wijken
zorg