Visie & Beleidsplein

Lesgeven in het speciaal onderwijs

een kijkje in de gymzaal van Simone Tang

Rietberg, C., & Dillen, A.M. van (2022, oktober). Lesgeven in het speciaal onderwijs: een kijkje in de gymzaal van Simone Tang. LO Magazine 110 (pp. 26 - 27)

In deze artikelenreeks nemen Christa Rietberg en Anna-Maria van Dillen van het KVLO-team Speciaal Onderwijs een kijkje bij vakcollega’s die werken in de verschillende typen speciaal onderwijs. Wat drijft hen en welke issues spelen in dit werk? In het eerste artikel gaan ze naar een cluster 3-school. Cluster 3 zijn scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk), kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), kinderen die langdurig ziek zijn en kinderen met fysieke beperkingen.

speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, cluster 3, zwemonderwijs

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Rietberg - Lesgeven in het speciaal onderwijs - KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Christa Rietberg
Anna-Maria van Dillen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

speciaal onderwijs
voortgezet onderwijs
zwemonderwijs