Visie & Beleidsplein

Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

de best practices, de werkzame elementen en een vergelijking van beoordelingssystematieken Zorginstituut en Erkenningstraject

Bemelmans, W.J.E., Voss, H., & Francke, A.L. (2022). Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg: de best practices, de werkzame elementen en een vergelijking van beoordelingssystematieken Zorginstituut en Erkenningstraject. Utrecht: NIVEL.

De twee hoofddoelen van dit onderzoek waren ten eerste inzichtelijk maken in hoeverre de
beoordelingssystematiek van interventies in het Erkenningstraject, dat voorafgaat aan opname van een interventie in de Databank erkende Interventies, aansluit bij het beoordelingskader van het Zorginstituut (ZIN) als onderdeel van het pakketbeheer. Een tweede hoofddoel was om inzicht te geven in de schaal van implementatie van de erkende effectieve interventies en de bevorderende en belemmerende elementen bij implementatie, borging en verspreiding.

Uitgever(s): NIVEL,

Download(s)

Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wanda Bemelmans
Hille Voss
A.L. Francke

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectieve interventies
gehandicaptenzorg
interventies
kwaliteit
ouderen
ouderenzorg