Visie & Beleidsplein

Belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen van vluchtelingen

een kwalitatieve studie onder ouders en professionals

Meijde, L. van der, Visser, T., & Stuij, M. (2022). Belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen van vluchtelingen: een kwalitatieve studie onder ouders en professionals. Utrecht: Mulier Instituut.

Ouders met een vluchtelingenstatus hebben meer hulp nodig om te zorgen dat hun kinderen voldoende zwemvaardig worden. Zij vinden het belangrijk dat hun kinderen in Nederland kunnen (leren) zwemmen, maar lopen tegen belemmeringen aan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar redenen dat zij minder vaak zwemdiploma’s halen.

Veiligheid belangrijkste betekenis van kunnen zwemmen
Ouders vinden het vooral belangrijk dat hun kinderen kunnen (leren) zwemmen vanwege de veiligheid. Zij hebben namelijk gezien en gehoord dat er in Nederland veel water is; meer dan in hun land van herkomst. Verdrinkingsongevallen van bekenden of trauma’s door het vluchten maken dit gevoel van zwemveiligheid voor sommige ouders extra urgent.

Combinatie van belemmeringen voor ouders
Het is voor vluchtelingen lastig zwemdiplomatrajecten voor hun kinderen prioriteit te geven, te organiseren en vol te houden. Dat komt door verschillende belemmeringen, zoals:

 • onbekend zijn met zwemles zoals in Nederland gebruikelijk;
 • een taalbarrière;
 • geen stabiele woonsituatie;
 • financiële problemen.

Professionals zien verbetermogelijkheden in systeem van zwemles
Naast het wegnemen van belemmeringen hebben professionals suggesties om het zwemlesaanbod voor kinderen met een vluchtverleden toegankelijker te maken. Voorbeelden daarvan zijn:

 • meer voorlichting geven;
 • zwemdiploma’s van deze kinderen in kaart brengen;
 • gericht hulp bieden aan ouders bij het zoeken en regelen van zwemles.

Leg verantwoordelijkheden voor zwemveiligheid vast
Aanbevelingen om meer kinderen van vluchtelingen een volledig Zwem-ABC te laten behalen zijn:

 1. Stel vast welke rol en verantwoordelijkheid de overheid heeft voor de zwemveiligheid van (vluchtelingen)kinderen in Nederland. Leg verantwoordelijkheden in het proces van zwemveilig worden vast.
 2. Begeleid ouders proactief bij het organiseren en volhouden van zwemles.
 3. Registreer zwemdiploma’s van vluchtelingenkinderen en zorg voor overdracht van dit zwemdossier bij verhuizingen.
 4. Zet in op goede voorlichting voor ouders en zweminstructeurs.
 5. Verbeter de (vindbaarheid van) financiële tegemoetkoming in de kosten van zwemles.

Interviews met ouders en professionals
Dit onderzoek is gebaseerd op gesprekken met negen ouders met een vluchtelingenstatus en tien professionals die vanuit verschillende functies op beleidsniveau en/of in de uitvoering bij het onderwerp van deze studie betrokken zijn. Het onderzoek is uitgevoerd met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Eerder onderzoek naar zwemles
Dit onderzoek is onderdeel van een serie onderzoeken naar belemmeringen voor zwemdiplomabezit in Nederland. Recent deed het Mulier Instituut vergelijkbare studies naar belemmeringen bij zwemles voor kinderen met een beperking en voor kinderen die in armoede opgroeien.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen van vluchtelingen: een kwalitatieve studie onder ouders en professionals

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Laura van der Meijde
Tessa Visser
Mirjam Stuij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

asielzoekers
immigratie
zwemonderwijs