Visie & Beleidsplein

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022

Heijnen, E., Stam, W. van, Gómez Berns, A., & Vrieswijk, S. (2022). Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022. Utrecht: Mulier Instituut.

In 2022 zijn er 6.267 buurtsport- en cultuurcoaches actief, samen goed voor 3.509 fte. Deze worden aangesteld vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), waaraan 340 gemeenten (99% van alle gemeenten) deelnemen. Dat blijkt uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022.

De coaches zijn verdeeld over twee hoofdsectoren:

  • sport en bewegen: 81 procent van de fte’s, verdeeld over 328 gemeenten;
  • kunst en cultuur: 19 procent van de fte’s, verdeeld over 276 gemeenten.

Meeste verbinding gelegd met basisonderwijs
Buurtsport- en cultuurcoaches brengen samenwerking tot stand tussen verschillende sectoren. Vanuit sport en bewegen doen ze dat het vaakst met het basisonderwijs en sportaanbieders. Vanuit kunst en cultuur het meest met het basisonderwijs en organisaties uit de kunst- en cultuursector.

Ten opzichte van 2021 leggen vanuit beide sectoren meer coaches een verbinding met vluchtelingenwerk.

Meeste resultaat op doelen die gemeenten het belangrijkst vinden
Van de landelijke doelstellingen uit de BRC zien gemeenten over het algemeen de meeste resultaten op de doelen die zij zelf het belangrijkst vinden:

  • sport,- beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen versterken;
  • lokale verbindingen tot stand brengen;
  • een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken.

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties
Sinds 2019 monitort het Mulier Instituut, met steun van het ministerie van VWS, de inzet en resultaten van de BRC. De resultaten van de vierde editie uit 2022 zijn gebaseerd op een vragenlijst onder de deelnemende gemeenten. Vanaf 2023 wordt de BRC met andere thema’s en programma’s gebundeld in één brede specifieke uitkering (SPUK).

Lees ook de Kamerbrief over sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023.

Klik hier voor de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021.
Klik hier voor de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2020.
Klik hier voor de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eva Heijnen
Wikke van Stam
Angelina Gómez Berns
Sofie Vrieswijk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
cultuur
monitors