Visie & Beleidsplein

Quickscan Gelders sportbeleid

eindrapportage

Hoogendam, A. (2022). Quickscan Gelders sportbeleid: eindrapportage. Utrecht: Mulier Instituut.

De provincie Gelderland streeft naar een sterk en duurzaam Gelders sportklimaat om sporten voor iedereen mogelijk te maken.

De provincie heeft het Mulier Instituut gevraagd een ‘quickscan’ van het bestaande sportbeleid uit te voeren. De vraag die in de quickscan centraal staat is: hoe verhoudt het huidige sportbeleid van de provincie Gelderland zich tot een aantal belangrijke ontwikkelingen in het sport- en beweegbeleid van de Rijksoverheid en buiten de sport gelegen maatschappelijke vraagstukken die de sport raken of waar de sport een rol in kan spelen?

De quickscan heeft tot doel tot aanbevelingen voor eventuele aanpassingen van het Gelders sportbeleid te komen en een schets te geven van de richting van het toekomstig sportbeleid, in de vorm van een ‘position paper’.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de meest recente landelijke ontwikkelingen op het gebied van sportbeleid besproken. Hoofdstuk 3 licht twee belangrijke ontwikkelingen uit: 1. het vraagstuk van het bestrijden van bewegingsarmoede en het verband met complexe gezondheidsverschillen en 2. de ontwikkeling van ‘samenwerkend bestuur’ als nieuwe bestuurlijke aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken.
In hoofdstuk 4 wordt nagegaan wat de in hoofdstuk 2 en 3 geschetste ontwikkelingen betekenen voor het Gelders sportbeleid. In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van de oriënterende gesprekken en de werksessie verwerkt. Aan de hand van speerpunten van het ministerie van VWS worden de opties aangegeven voor mogelijke aanpassingen van het Gelders sportbeleid. Hoofdstuk 5 bevat een concluderende beschouwing.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Quickscan Gelders sportbeleid: eindrapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ad Hoogendam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Gelderland
provinciaal beleid
provincies