Visie & Beleidsplein

Invloed van de transitie vmbo naar mbo op sport- en beweeggedrag

onderzoek onder mbo-studenten

YoungWorks (2022). Invloed van de transitie vmbo naar mbo op sport- en beweeggedrag: onderzoek onder mbo-studenten. Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Rapportage geeft inzicht in de invloed van de overstap van vmbo naar mbo op het beweeg- en sportgedrag van mbo-studenten. In opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen is kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder 20 mbo-studenten uit jaar 1 en jaar 2. 

Uit gesprekken komt naar voren dat er veel verandert als gevolg van de overstap van vmbo naar mbo. Jongeren gaan naar een andere school, met nieuwe klasgenoten, een andere manier van lesgeven, andere vakken. De overstap zet ook veranderingen in gang in vriendschappen, vrijetijdsbesteding, mentaal welzijn. Sommige jongeren gaan minder bewegen en sporten na de overstap naar mbo, anderen juist (iets) meer.

5 factoren verklaren de veranderingen in het beweeggedrag van jongeren:

  • tijdsbesteding: minder vrije tijd en minder tijd voor sporten;
  • mentaal welbevinden: meer stress en drukte, minder energie om te sporten;
  • Omgeving: samen sporten motiveert, maar lastig in te plannen;
  • schoolomgeving: mbo-school nodigt minder uit om te bewegen;
  • geld: uitgaven stijgen, maar ouders betalen sportlidmaatschap.

Tot slot worden er vier type jongeren onderscheiden die verschillen in beweeggedrag, beleving en motivatie: .

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen,

Download(s)

Rapportage Invloed van de transitie vmbo naar mbo op sport- en beweeggedrag

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

YoungWorks

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jongeren
lichaamsbeweging
middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
sportbeoefening
vmbo