Visie & Beleidsplein

Doorlopende leerlijnen Bewegen & Sport in Curriculum.nu

Merwe, C. van de, Berkel, M. van, & Brouwer, B. (2021, mei). Doorlopende leerlijnen Bewegen & Sport in Curriculum.nu. Lichamelijke Opvoeding 109 (pp. 4 - 7)

Eén van de opdrachten binnen Curriculum.nu (zie tabel 1 in kader) was om doorlopende leerlijnen te beschrijven van onderbouw PO tot en met de bovenbouw van VO en om daarbij de inhouden aan te laten sluiten bij de voorschoolse educatie en het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. In dit artikel wordt beschreven waar dat in de bouwstenen voor Bewegen & Sport toe heeft geleid en of de kwestie van de doorlopende leerlijnen daarmee is opgelost.

doorlopende leerlijnen, curriculum.nu, po, vo

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Merwe - Doorlopende leerlijnen Bewegen & Sport in Curriculum.nu

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Corike van de Merwe
Marco van Berkel
Berend Brouwer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

doorlopende leerlijnen