Visie & Beleidsplein

Ervaringen met en gevolgen van corona in Edam-Volendam

onderzoek onder kinderen, jongeren en ouders

Stam, W. van, Huiberts, I., Nouwens, S., Tije, T. ten, & Jonge, M. de (2022). Ervaringen met en gevolgen van corona in Edam-Volendam: onderzoek onder kinderen, jongeren en ouders. Utrecht: Mulier Instituut.

De coronaperiode heeft grote impact gehad op het leven van kinderen en jongeren in Edam-Volendam. Het missen van sociaal contact, verveling en onzekerheid in deze periode hadden een lager sociaal en mentaal welbevinden tot gevolg. De belangrijkste aanbeveling uit dit onderzoek is om hier op in te zetten vanuit de gemeente, in samenwerking met scholen en andere lokale organisaties.

Aanbevelingen van kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren in de gemeente Edam-Volendam deden verschillende aanbevelingen om in te zetten op de gevolgen van de coronaperiode. In aanvulling op sociaal en mentaal welbevinden benoemen jongeren dat er verbetering moet komen in de aansluiting van activiteiten die voor hen worden georganiseerd en plekken waarin zij hun vrije tijd (met een veilig gevoel) kunnen doorbrengen. Daarnaast zouden jongeren graag beter passende hulp krijgen bij de leerachterstanden die ze door thuisonderwijs hebben opgelopen, en de stress en motivatieproblemen die deze achterstanden met zich meebrengen. Voor kinderen was het belangrijk dat het georganiseerde sport- en cultuuraanbod en speelvoorzieningen voor iedereen beschikbaar, aansluitend en vindbaar wordt.

Ondersteuningsbehoeften van ouders
Ook ouders vonden de coronaperiode met hun gezin soms uitdagend. Over het algemeen zien ouders dat het goed gaat met hun kinderen, maar toch kunnen ze wel wat hulp gebruiken bij opvoedthema’s, zoals omgaan met de online wereld (iets wat door corona bij kinderen en jongeren een boost heeft gekregen) en de mentale gezondheid van hun kinderen. Ook vragen de ouders aandacht voor een gezonde omgeving in de gemeente, die uitgedragen zou moeten worden door alle verschillende omgevingen waar kinderen komen. Dit hebben ouders nodig om hun kinderen de gezonde keus te laten maken.

Gesprekken met kinderen, jongeren en ouders
Voor dit onderzoek werden gesprekken gevoerd met 37 kinderen (groep 5-8), 10 jongeren en 20 ouders, via vijf verschillende scholen in Edam-Volendam. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Edam-Volendam.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ervaringen met en gevolgen van corona in Edam-Volendam: onderzoek onder kinderen, jongeren en ouders

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wikke van Stam
Irma Huiberts
Suzan Nouwens
Tessa ten Tije
Maxine de Jonge

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

corona virus
gemeenten