Visie & Beleidsplein

Bewegingsstimulering met behulp van stappentellers

een literatuurstudie

Stiggelbout, M., Jongert, M.W.A., Ooijendijk, W.T.M., & Vries, S.I. de (2005). Bewegingsstimulering met behulp van stappentellers: een literatuurstudie. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

TNO heeft een literatuurstudie gedaan naar bewegingsstimulering met behulp van stappentellers. In het rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op het belang van wandelen voor de gezondheid en er wordt "stilgestaan" bij het aantal stappen dat men in het dagelijkse leven per dag zet. Tevens is een indeling gemaakt naar verschillende niveaus van lichamelijke activiteit. Ook wordt een indeling gemaakt naar doelgroepen. Vervolgens wordt er ingegaan op de relatie tussen de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en het advies van 10.000 stappen per dag. Daarbij wordt in het rapport de betrouwbaarheid en de validiteit van stappentellers belicht en worden kritiekpunten besproken met betrekking tot het gebruik van stappentellers. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de stappenteller gebruikt kan worden met betrekking tot bewegingsstimulering. In de bijlagen van het rapport zijn publicaties en relevante websites weergegeven met betrekking tot stappentellers.

Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten Stiggelbout
Tinus Jongert
Wil Ooijendijk
Sanne de Vries

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
literatuuronderzoek
wandelen