Visie & Beleidsplein

Motorische vaardigheden bevorderen

door veelzijdig bewegen te stimuleren op de Krajicek Playgrounds, factsheet 2023/1

Collard, D.C.M., Razza, L., Mauw, S., Tije, T. ten, & Nauta, J. (2023). Motorische vaardigheden bevorderen: door veelzijdig bewegen te stimuleren op de Krajicek Playgrounds, factsheet 2023/1. Utrecht: Mulier Instituut.

Begeleiders van kinderen op sport- en speelveldjes in de wijk spelen naast het stimuleren van bewegen ook een belangrijke rol bij de breed motorische ontwikkeling van kinderen.

Speciaal voor Scholarshippers op Krajicek Playgrounds ontwikkelden het Amsterdam UMC, de Hogeschool van Amsterdam en het Mulier Instituut daarom een training. Op basis van dit project geven we drie tips voor sportprofessionals in de wijk.

De tips uit het project Play2Improve helpen sportprofessionals in de wijk om kinderen voldoende en veelzijdige sport- en beweegactiviteiten aan te bieden en daarmee de motorische vaardigheden te verbeteren.

1. Focus niet op competitie
Zorg dat speelveldjes in de wijk geen competitieve omgeving zijn. Beloon vaardige kinderen niet met extra speeltijd, maar geef ze bijvoorbeeld een extra uitdaging. En zorg dat minder vaardige kinderen niet steeds ‘af’ zijn, maar dat ook zij blijven bewegen.

2. Houd rekening met niveauverschil
Houd binnen het sport- en spelaanbod rekening met verschillen in de motorische vaardigheden van kinderen. Laat vaardige kinderen bijvoorbeeld een groter doel verdedigen.

3. Zorg voor intensief spel
Richt het speelveld zo in dat je verschillende spellen voor verschillende leeftijden en niveaus tegelijk kunt doen. En deel kinderen in kleine groepjes in, want dan spelen ze intensiever.

Belemmeringen voor sportprofessionals
We hebben zeven Scholarshippers en vier buurtsportcoaches geïnterviewd. Zij noemen verschillende factoren die het lastig maken kinderen voldoende en veelzijdig te laten bewegen. Bijvoorbeeld:

  • Er is een sterke traditie op een speelplek: dezelfde activiteiten komen steeds terug. Voor nieuwe activiteiten zijn kinderen niet altijd meteen enthousiast.
  • Sportprofessionals in de wijk weten vaak niet hoe ze kinderen veelzijdig kunnen laten bewegen waarmee de motorische vaardigheden worden verbeterd.
  • Op de speelplek zijn niet altijd genoeg materialen om veelzijdige sport- en spelactiviteiten te organiseren.
  • Sportprofessionals vinden het lastig om voor alle kinderen activiteiten te organiseren. Jongens en meisjes en kinderen met verschillende motorische niveaus vinden niet altijd dezelfde activiteit leuk.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Motorische vaardigheden bevorderen door veelzijdig bewegen te stimuleren op de Krajicek Playgrounds, factsheet 2023/1

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dorine Collard
Lamyae Razza
Steven Mauw
Tessa ten Tije
Joske Nauta

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Krajicek Playgrounds
beweegstimulering