Visie & Beleidsplein

Op zoek naar een methode bewegen regelen

een praktijkrelevant onderzoek

Opstoel, K., Martelaer, K. de, & Hazelebach, C. (2020, december). Op zoek naar een methode bewegen regelen: een praktijkrelevant onderzoek. Lichamelijke Opvoeding 108 (pp. 18 - 19)

De leerstoel en het promotietraject wilden niet alleen een wetenschappelijke bijdrage leveren aan het werkveld, maar ook een praktische, zodat vakleerkrachten handvatten zouden krijgen om kinderen op een betere wijze te laten samenwerken. De bedoeling was om aan het einde van het traject een ‘methode bewegen regelen’ te presenteren. Helaas is het in coronatijd niet mogelijk gebleken om voldoende ervaringen in de praktijk op te doen om zo’n methode af te ronden. Toch blijft het doel om een concrete aanzet voor een methode ‘bewegen regelen’ te maken. In deze special staat een aantal opbrengsten van het onderzoek centraal. De (theoretische) opbrengsten van fase 1 en 2 worden in een eerder artikel besproken. Om ook de praktische kant van het onderzoekstraject te belichten, volgt hieronder een korte weergave van fase 3 en 4.

reguleren, onderzoek, methode

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Opstoel - Op zoek naar een methode bewegen regelen - KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Katrijn Opstoel
Kristine de Martelaer
Chris Hazelebach

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.