Visie & Beleidsplein

District Spots: sportplekken voor en door jongeren

de belangrijkste opbrengsten en succesfactoren in beeld

Suijlekom, A. van, Jonge, M. de, Meijde, L. van der, & Steenbergen, J. (2023). District Spots: sportplekken voor en door jongeren: de belangrijkste opbrengsten en succesfactoren in beeld. Utrecht: Mulier Instituut.

District Spots zijn sport- en ontmoetingsplekken voor en door jongeren. Jongeren ervaren deze spots als veilige sportomgevingen waar ze zich zowel sportief als persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut, uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF. 

Een plek waar jongeren gezien worden
Volgens de kartrekkers, de projectleiders en/of coördinatoren van de District Spots, bieden de spots jongeren een veilige plek om activiteiten uit te proberen. Zo kunnen ze ontdekken waar ze goed in zijn. Maar nog belangrijker is dat jongeren het gevoel hebben ergens bij te horen. En dat zij zich thuis voelen op een plek waar ze gezien, erkend en herkend worden.

Volgens de kartrekkers hebben niet alle jongeren een stabiele thuissituatie. Zij vinden het daarom belangrijk dat er een veilige plek is in de wijk waar jongeren kunnen samenkomen.

Sportactiviteiten centraal
Op de District Spot is het aanbieden van sportieve activiteiten zowel een doel op zich als een middel om het leven van jongeren op een nuttige manier in te vullen. Kartrekkers merken veel enthousiasme bij jongeren die deelnemen aan de activiteiten. Ze komen in aanraking met nieuwe sporten, maar ook met andere jongeren uit de wijk.

Het sportaanbod varieert per spot. Bij sommige spots worden (ook) culturele activiteiten georganiseerd.

Aandachtspunten: samenwerking, bekendheid en maatwerk
De onderzoekers doen zeven aanbevelingen voor bestaande en nieuwe District Spots:

  1. Betrek geschikte jongeren bij de District Spot.
  2. Investeer in een goede samenwerking met jongeren.
  3. Maak het aanbod op de District Spot laagdrempelig, leuk en veilig.
  4. Werk aan de bekendheid van de District Spot.
  5. Ken een subsidie op maat toe.
  6. Stimuleer kennisdeling tussen District Spots.
  7. Besteed aandacht aan de borging van de District Spot.

Steun van NOC*NSF
NOC*NSF heeft, in samenwerking met sportbonden en partners, organisaties benaderd die in aandachtswijken actief zijn voor kinderen en jongeren, om een District Spot te ontwikkelen. De organisaties moesten samen met lokale jongeren een ontwikkelplan indienen.

Vervolgens ontvingen ze een eenmalige financiële impuls. In de meeste gevallen gebruiken ze die om de sport- en ontmoetingsplek (verder) te ontwikkelen, het aanbod van (sport-)activiteiten uit te breiden en nieuw aanbod te creëren.

Interviews met kartrekkers en groepsgesprekken met deelnemers
Voor dit onderzoek hebben de onderzoekers kartrekkers van twintig District Spots gesproken. Ze vroegen naar hun ervaringen met het proces van planvorming en uitvoering, de succesfactoren en de opbrengsten van de District Spot.

Daarnaast voerden ze vijf groepsgesprekken met in totaal twintig jongeren die betrokken zijn bij District Spots. Zij vroegen wat zij doen op de District Spot, wat ze daar leren, wat ze leuk vinden en wat er beter kan.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

District Spots: sportplekken voor en door jongeren: de belangrijkste opbrengsten en succesfactoren in beeld

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes van Suijlekom
Maxine de Jonge
Laura van der Meijde
Johan Steenbergen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandsbuurten
jongeren
openbare ruimte
straatsporten