Visie & Beleidsplein

Kennisagenda esports

prestatieverbetering

Bulkens, D., Wiertz, W.P., & Kenniscentrum Sport & Bewegen (2023). Kennisagenda esports: prestatieverbetering. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

De Kennisagenda biedt een uitgangspunt voor onderzoek naar prestatieverbetering in esports. Het bevat de meest relevante vragen van Nederlandse esportscoaches en stafleden in de esportspraktijk, om esports in het algemeen naar een hoger topsportniveau te brengen. De agenda is opgesteld samen met Nederlandse esportcoaches, stafleden en onderzoekers uit de (top)sportwetenschap.

De Kennisagenda bestaat uit beschrijvingen van de vijf belangrijkste indicatoren over
presteren in esports:

  • coachingsstijlen;
  • trainingsmethoden en -programma’s;
  • talentherkenning en -ontwikkeling;
  • presteren onder druk;
  • slaap-waakritme & herstel.

Elke indicator is onderbouwd met praktijkrelevante achtergrondinformatie en toevoegingen vanuit de wetenschap. Naast achtergrondinformatie zijn de belangrijkste hoofd- en deelvragen geformuleerd die esportsprofessionals hebben ingebracht.

Alle indicatoren hebben te maken met presteren. Tussen de prestatie-indicatoren zit overlap. Zo heeft voldoende slaap invloed op de mate waarin een esporter kan presteren onder druk en wordt mentale fitheid getraind in een trainingsprogramma. Het is belangrijk om niet alleen kennis te ontwikkelen en te benutten op afzonderlijke thema’s, maar ook over de thema’s heen en in samenhang.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen,

Download(s)

Kennisagenda esports prestatieverbetering

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dion Bulkens
Willem-Paul Wiertz
Kenniscentrum Sport & Bewegen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

deskundigheidsbevordering
e-sport
prestatie