Visie & Beleidsplein

Boek 'Samen bewegen regelen in het basisonderwijs'

Andringa, S. (2023, maart). Boek 'Samen bewegen regelen in het basisonderwijs'. LO Magazine 111 (pp. 7 - 9)

Binnenkort verschijnt het boek ‘Samen bewegen regelen in het basisonderwijs’ bij het Jan Luiting Fonds. Het schrijfproces heeft een lange aanloop gehad dat startte in 2015 met een onderzoeksvraag aan de bijzondere leerstoel Pedagogiek en Onderwijskunde van de Lichamelijke Opvoeding (De Martelaer, 2020). Waar het voor elke vakleerkracht bewegingsonderwijs als vanzelfsprekend is dat er methodisch gewerkt wordt binnen het domein ‘bewegen verbeteren’, blijkt uit onderzoek dat vakleerkrachten in het basisonderwijs vooral onbewust bekwaam zijn in het samen met leerlingen regelen van een les bewegingsonderwijs (Opstoel et al., 2022). Daarnaast is de tijd rijp om meer aandacht aan het samen bewegen regelen te besteden. Burgerschap en sociale vaardigheden staan volop in de aandacht en het samen regelen van beweegsituaties sluit daar uitstekend bij aan.

samen bewegen regelen, regelthema, regeltaken, primair onderwijs

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Andringa - Boek samen bewegen regelen in het basisonderwijs - KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sjoerd Andringa

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.