Visie & Beleidsplein

Verdieping op gevolgen energiecrisis voor sportaanbieders in de gemeente

een notitie op basis van interviews onder gemeenteambtenaren sport

Dalhuisen, C, & Eldert, P. van (2023). Verdieping op gevolgen energiecrisis voor sportaanbieders in de gemeente: een notitie op basis van interviews onder gemeenteambtenaren sport. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze notitie beschrijven de onderzoekers de bevindingen van negen verdiepende interviews met gemeenteambtenaren in aanvulling op de notitie ‘Gevolgen van de energiecrisis voor sportaanbieders in de gemeente’.

In de interviews vroegen zij naar de manier waarop de gemeente te hulp schiet bij sportaanbieders die problemen ondervinden als gevolg van de energiecrisis. Voor de interviews werden gemeenten geselecteerd die aanvullende financiële ondersteuning bieden of van plan waren om dit te doen.

Uit de enquête die de onderzoekers in februari 2023 hebben uitgezet, blijkt dat ongeveer twee derde van de gemeenten een dergelijke financiële steunmaatregel voor sportaanbieders beschikbaar had of daarmee bezig was. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verdieping op gevolgen energiecrisis voor sportaanbieders in de gemeente

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Chris Dalhuisen
Peter van Eldert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

energie
gemeenten
sportaanbod