Visie & Beleidsplein

Samen de lat hoger leggen

onderzoek naar de governance en het tuchtrecht voor veilige en integere sport, eindrapportage

Veldhuisen, A. van, Steenbergen, J., Elling, A., Stevens, V., Bottenburg, M. van, & Wilms, T. (2023). Samen de lat hoger leggen: onderzoek naar de governance en het tuchtrecht voor veilige en integere sport, eindrapportage. Amsterdam: Andersson Elffers Felix.

Veiligheid in de sport staat steeds meer in de aandacht. Zaken rond machtsmisbruik en (seksuele) intimidatie hebben grote impact op betrokkenen. Daarnaast heeft de sport te maken met integriteitsproblemen rond doping, matchfixing en criminele inmenging. Het blijkt moeilijk om misstanden effectief aan te pakken: er zijn veel partijen en belangen betrokken, die elk hun rol moeten pakken binnen hun deel van het stelsel.

Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd om een onderzoek naar de governance en het tuchtrecht van veiligheid en integriteit in de sport. Dit onderzoek is uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF) in samenwerking met Mulier Instituut, de Universiteit Utrecht, en Kennedy Van der Laan.

Doel van het onderzoek is om in beeld te krijgen hoe taken, rollen en verantwoordelijkheden zijn verdeeld in het landschap van sport en overheid. Wie draagt welke verantwoordelijkheid om veiligheid en integriteit te bevorderen? En hoe kan dit stelsel effectiever georganiseerd worden, zodat misstanden beter kunnen worden aangepakt en waar mogelijk voorkomen?

Als specifiek onderdeel hiervan hebben de onderzoekers gekeken naar de rol van het tuchtrecht in de sport, en het functioneren van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). 

Aanbevelingen worden gedaan voor het versterken van de uitvoering en de ontwikkeling van het ISR.

Bij dit onderzoek zijn veel partijen betrokken vanuit zowel de georganiseerde sport, de ondernemende sport, justitiële partijen, en de overheid (rijk en gemeenten). Ook is gesproken met slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag.

Met al deze gesprekspartners is nagedacht over hoe het stelsel verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is. De uitkomsten van het onderzoek zijn gevat in een rapport dat in maart 2023 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De eindrapportage en het bijlagenboek zijn op deze pagina opgenomen, 

Uitgever(s): Andersson Elffers Felix,

Download(s)

Samen de lat hoger leggen: onderzoek naar de governance en het tuchtrecht voor veilige en integere sport, eindrapportage

Download PDF

Samen de lat hoger leggen: onderzoek naar de governance en het tuchtrecht voor veilige en integere sport, bijlagenboek bij eindrapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Aris van Veldhuisen
Johan Steenbergen
Agnes Elling
Vidar Stevens
Maarten van Bottenburg
Tim Wilms

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
besturen
integriteit
sociale veiligheid