Visie & Beleidsplein

Monitor sportief wedstrijdgedrag 2022

registratie sportief en onsportief wedstrijdgedrag in de Nederlandse teamsport met de SportklimaatApp

Heijnen, E., Geurink, N., & Elling, A. (2023). Monitor sportief wedstrijdgedrag 2022: registratie sportief en onsportief wedstrijdgedrag in de Nederlandse teamsport met de SportklimaatApp. Utrecht: Mulier Instituut.

Spelers van amateurwedstrijden spraken elkaar in ‘coronajaren’ 2020 en 2021 vaker op hun gedrag dan in 2019. Dat blijkt uit de vijfde Monitor Sportief Wedstrijdgedrag van het Mulier Instituut.

In 2022 is het percentage aanspreken op gedrag zelfs verviervoudigd ten opzichte van 2021 (9% versus 2%). Op welke manier spelers elkaar aanspreken is niet vast te stellen uit de data. Wel zien de onderzoekers dat fysieke wedstrijdgedragingen op de sportvelden, in de sporthallen en in de zwembaden sinds corona minder vaak voorkomen: in 2022 is het aandeel fysieke gedragingen 12 procent, tegenover 22 procent in 2019.

Minder excessief gedrag in 2022
Bij 73 procent van de wedstrijden in 2022 was geen sprake van 'rode’ of excessieve gedragingen zoals duwen/trekken, uitschelden/kleineren of slaan/schoppen/bijten. Het aandeel wedstrijden met excessief gedrag (27%) is opvallend lager dan in 2021: toen noteerden de onderzoekers in 51 procent van de wedstrijden minimaal één excessieve gedraging.

Stagnatie groei aandeel positief beoordeelde wedstrijden
Ondanks een lager aandeel wedstrijden met minimaal één rode gedraging, stagneerde het aandeel positief beoordeelde wedstrijden. Dit is een beoordeling van de sportiviteit over de gehele wedstrijd.

Wel waren er in 2022 meer sportief beoordeelde wedstrijden (87%) dan in 2017 (82%).

Jaarlijks onderzoek met SportklimaatApp
Vanaf 2017 onderzoekt het Mulier Instituut jaarlijks het wedstrijdgedrag in de Nederlandse teamsport. Hiervoor worden observaties geregistreerd in de SportklimaatApp. Inmiddels zijn er 236.887 sportieve en onsportieve gedragingen geregistreerd tijdens 1.623 wedstrijden in de amateursport.

In deze vijfde monitor worden de resultaten vergeleken met die van de eerste, tweede, derde en vierde Monitor Sportief Wedstrijdgedrag.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor sportief wedstrijdgedrag 2022: registratie sportief en onsportief wedstrijdgedrag in de Nederlandse teamsport met de SportklimaatApp

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eva Heijnen
Nathan Geurink
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
gedrag
onsportief
sportief