Visie & Beleidsplein

Sociale en culturele ontwikkelingen

Stand van Nederland 2023

Verbeek-Oudijk, D., Hardus, S., Broek, A. van den, & Reijnders, M. (2023). Sociale en culturele ontwikkelingen: Stand van Nederland 2023. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Op 1 juni 2023 stuurt het kabinet de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. Daarin staat niet alleen hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk, maar ook een vooruitblik van de kabinetsplannen voor 2024.

Als input voor die plannen komt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met de Sociaal Culturele Ontwikkelingen: hoe gaat het met mensen en met de samenleving als geheel en welke (beleids-)keuzes zou het kabinet moeten maken als we streven naar brede welvaart voor Nederland en de Nederlanders?

Het SCP adviseert het kabinet om naast financieel-economische overwegingen ook oog te hebben voor sociaal-maatschappelijke aspecten. Keuzes in de begrotingsplannen voor 2024 hebben immers niet alleen gevolgen voor de economie en de leefomgeving, maar ook sociaal-maatschappelijke consequenties, bijvoorbeeld voor sociale cohesie, structurele ongelijkheid en de ondersteuning van kwetsbare groepen.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Sociale en culturele ontwikkelingen: stand van Nederland 2023

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Debbie Verbeek-Oudijk
Sarah Hardus
Andries van den Broek
Mark Reijnders

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
maatschappelijke ontwikkeling