Visie & Beleidsplein

Factsheet kernindicatoren sport en bewegen

Stand van zaken 17-03-2023

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2023). Factsheet kernindicatoren sport en bewegen: Stand van zaken 17-03-2023. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In 2014 zijn de Kernindicatoren Sport en Bewegen benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de stand van zaken op dit terrein duurzaam in de tijd te kunnen volgen. Kwaliteit, vergelijkbaarheid en continuïteit zijn van groot belang. Deze factsheet geeft het meest recente overzicht van de Kernindicatoren Sport en Bewegen met de actuele cijfers en de trend.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Factsheet kernindicatoren sport en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
bewegingsonderwijs
blessures
doping
economie
gedrag
kernindicatoren sport
lidmaatschappen
sedentair gedrag
sportaanbod
sportbeoefening
statistische gegevens