Visie & Beleidsplein

Sport & bewegen 50+

bijlagen onderzoeksrapport

Broekman, R., Burgt, F. van de, Deelen, A. van, Hulstijn, M., & Spijker, M. van de (2003). Sport & bewegen 50+: bijlagen onderzoeksrapport.

In dit onderzoeksrapport staan de bevindingen van een marktonderzoek naar bewegende 50 plussers. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) door tweehonderd studenten van Fontys Economische Hogeschool Tilburg. De bedoeling ervan was duidelijk te maken welke drempels ouderen ervaren bij of voor het sporten en bewegen. Tevens moest achterhaald worden wat de behoeften, wensen en motieven zijn bij ouderen voor sport en bewegen. Het onderzoek betreft een zogeheten 0-meting en zal de komende jaren door andere groepen studenten worden herhaald, zodat veranderingen in sportgewoontes bij ouderen opgenomen kunnen worden in de database. De gegevens van het marktonderzoek worden onder andere door NISB gebruikt voor analyse en beleidsontwikkeling met als doel meer inactieve ouderen over te halen wat vaker te gaan sporten of wat meer te gaan bewegen.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rex Broekman
Frans-Pieter van de Burgt
Annemarie van Deelen
Marion Hulstijn
Michel van de Spijker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsondersteuning
lichaamsbeweging
ouderen
sportbeoefening