Visie & Beleidsplein

Zo sport Nederland

belangrijkste trends en ontwikkelingen in sportdeelname 2022

NOC*NSF (2023). Zo sport Nederland: belangrijkste trends en ontwikkelingen in sportdeelname 2022. Arnhem: NOC*NSF.

Uit de cijfers over 2022 blijkt dat de gevolgen ten aanzien van de corona periode nog altijd zichtbaar zijn. Zo’n 700.000 mensen zijn nog niet teruggekeerd in de sport. Deelname blijft het sterkst achter in de leeftijdsgroep tussen de 13 en 18 jaar en in de groep lager en middelbaar opgeleiden. Dat vraagt om actieve aandacht; sportplezier en het positieve effect op de mentale en fysieke gezondheid moet voor iedereen beschikbaar en bereikbaar zijn. Positieve accenten zijn: kinderen tot 12 jaar sporten weer volop. Ook 65-plussers zijn wat betreft sportdeelname opmerkelijk teruggeveerd na de corona-impact. En heel belangrijk: we beleven méér plezier aan sport, vooral als we het samen doen. Deze editie van 'Zo sport Nederland' brengt tevens de veranderingen in ledental en lidmaatschapscijfers van bonden en sportverenigingen in kaart. Het totaalbeeld laat een lichte afname zien van het aantal leden bij verenigingen, ondanks de opmerkelijk (toegenomen) positieve waardering voor het sporten in verenigingsverband.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Zo sport Nederland : belangrijkste trends en ontwikkelingen in sportdeelname 2022

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NOC*NSF

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
lidmaatschappen
sportbeoefening
sportbonden
sporten
statistische gegevens