Visie & Beleidsplein

Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen

7 speerpunten - 14 wetenschappers - 32 inzichten - 16 actiepunten

Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, & Medical Delta (2022). Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen: 7 speerpunten - 14 wetenschappers - 32 inzichten - 16 actiepunten. Leiden:

In deze white paper vertellen veertien wetenschappers van de Zuid-Hollandse kennisinstituten over hun onderzoek naar diverse aspecten van gezondheid. Van preventie en overgewicht tot geestelijke gezondheid en chronische ziekten. In het bijzonder richten we ons in deze uitgave op het verkleinen van gezondheidsverschillen in de samenleving.

Over 7 speerpunten zijn interviews gehouden met twee wetenschappers uit verschillende disciplines:
#1 Beleid voor een gezonde samenleving
#2 Inkomensongelijkheid als uitdaging voor een gezonde samenleving
#3 Omgevingsinterventies voor gezondheid en welzijn
#4 Opgroeien van een gezonde generatie
#5 Interventies voor gedragsverandering
#6 AI-technologie voor gezondheidsinterventies op maat
#7 Gezondheidsbevordering voor kwetsbare groepen

Uitgever(s):

Download(s)

Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Universiteit Leiden
TU Delft
Erasmus Universiteit Rotterdam
Medical Delta

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geestelijke gezondheid
gezonde leefstijl
gezondheidsbevordering
gezondheidseffecten
leefstijl
overgewicht
preventieve gezondheidszorg