Visie & Beleidsplein

Topsport en media

analyse ontwikkelingen en voorstellingen van de toekomst

(2023). Topsport en media: analyse ontwikkelingen en voorstellingen van de toekomst. Den Haag: Nederlandse Sportraad.

Op verzoek van de minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) zich verdiept in de relatie tussen topsport en media. De centrale vraag van de minister was om in een aantal toekomstscenario’s te laten zien hoe media van invloed kunnen zijn op de maatschappelijke waarde van topsport. Daarvoor heeft de NLsportraad een analyse gemaakt van de huidige ontwikkelingen en die met hulp van experts en stakeholders in toekomstscenario’s verwerkt.

Bij deze werkzaamheden viel de NLsportraad op dat er veel grotendeels internationale ontwikkelingen zijn in de sport en media waarop de Nederlandse sportbranche en de overheid slechts beperkt invloed hebben. De overheid streeft ernaar de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten en de media kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Deze analyse dient wat de raad betreft als basis voor het gesprek dat de overheid, sportbranche en mediapartijen kunnen voeren om samen te kijken hoe die maatschappelijke waarde verder kan worden vergroot. 

Uitgever(s): Nederlandse Sportraad,

Download(s)

Topsport en media

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

marktonderzoek
media
topsportbeleid
topsportomgeving