Visie & Beleidsplein

Een gezondere samenleving: Feiten en cijfers 2022

Feiten en cijfers 2022 van de afdeling Gezond Leven

RIVM Centrum Gezond Leven, & Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2023). Een gezondere samenleving: Feiten en cijfers 2022: Feiten en cijfers 2022 van de afdeling Gezond Leven. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor iedereen in Nederland: daar gaat de afdeling Gezond Leven van het RIVM voor. We ondersteunen beleidsmakers en professionals binnen gemeenten, GGD’en, scholen, de kinderopvang en de zorg met direct toepasbare kennis voor gezondheidsbevordering. Deze kennis ontstaat doordat we wetenschap, data en praktijk samenbrengen.

Samenwerkingen met partijen en aansluiting van onze thema’s zijn essentieel binnen onze aanpak. Neem bijvoorbeeld het thema Bewegen. Meer gezamenlijk bewegen ten behoeve van valpreventie kan zowel een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van eenzaamheid als bijdragen aan het bereiken van een gezond gewicht. Om beweging en sociaal contact in een wijk te bevorderen, is een veilige en gezonde leefomgeving van groot belang. Om dit te bereiken is nauwe samenwerking tussen een gemeente, de zorg en het sociaal domein nodig.

Dit document geeft een overzicht van onze activiteiten en behaalde resultaten uit het afgelopen jaar.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Een gezondere samenleving Feiten en cijfers 2022 van de afdeling Gezond Leven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

RIVM Centrum Gezond Leven
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.