Visie & Beleidsplein

Onderzoek buitenspelen 2023 - Stop nooit met spelen!

infographic

Jantje Beton (2023). Onderzoek buitenspelen 2023 - Stop nooit met spelen!: infographic. Utrecht: Jantje Beton.

In opdracht van Jantje Beton heeft Kien een peiling gedaan onder meer dan 500 kinderen van 6 t/m 12 jaar naar hoe het staat met buitenspelen in Nederland. Hieruit blijkt onder andere dat maar liefst 21% van de kinderen aangeeft te weinig tijd te hebben om buiten te spelen.

Met dit onderzoek is aan kinderen zelf gevraagd hoe zij buitenspelen ervaren en wat het voor hen betekent. Er zijn 300.000 kinderen die binnen zitten en nauwelijks buitenspelen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de waardering van kinderen voor buitenspelen heel hoog is. Het onderzoek laat verder zien dat buitenspelen verbindt en kinderen socialer maakt door contact met andere kinderen.  

DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES UIT HET ONDERZOEK OP EEN RIJ: 

  • 21% van de kinderen geeft aan dat zij te weinig tijd hebben om buiten te spelen.  

  • Opvallend is het verschil in het aantal kinderen waarmee kinderen binnen- of buitenspelen. 25% van de kinderen die binnen spelen doen dit alleen. Buiten speelt 62% met 3 of meer kinderen samen. 

  • 6 op de 10 kinderen komen buiten kinderen tegen die zij normaal gesproken niet zien. 

  • Meer dan de helft van de kinderen zou wel vaker buiten willen spelen, dit geldt nog sterker in stedelijk gebied (65%). 

Uitgever(s): Jantje Beton, Kien,

Download(s)

Infographic Onderzoek buitenspelen 2023 - Stop nooit met spelen!

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jantje Beton

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
kinderen