Visie & Beleidsplein

Toegangsprijsmonitor 2022/2023

toegangsprijzen Nederlandse sportaccommodaties

Vugt, H. van, Hover, P., Schoemaker, J., Berfelo, B., Bezooijen, B. van, & Rooijen, M. van (2023). Toegangsprijsmonitor 2022/2023: toegangsprijzen Nederlandse sportaccommodaties. Utrecht: Mulier Instituut.

De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in tien sporttakken loopt achter op de inflatie. Dit blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Marketing & Communicatie.

Het gaat om atletiek, handbal, hockey, voetbal, golf, tafeltennis, handboogschieten, schaatsen/skeeleren, toerfietsen en wandelen. In dit onderzoek zijn de jaarcontributies in het seizoen 2022/2023 vergeleken met die van het seizoen 2020/2021.

Meeste contributies stijgen licht
Senioren zijn gemiddeld 5 euro meer voor het lidmaatschap van een atletiekvereniging (van 147 naar 152 euro) en een voetbalvereniging (van 200 naar 205 euro) gaan betalen. Bij hockeyverenigingen is de gemiddelde contributie voor senioren gestegen van 306 naar 320 euro. De golfsport kent de grootste stijging (van 908 naar 964 euro). Bij handbal- en tafeltennisverenigingen is de gemiddelde contributie op hetzelfde niveau gebleven.

Een vergelijkbaar beeld is te zien bij junioren en pupillen. De inflatie is hoger dan de procentuele stijging van de contributie. Voor 2022 en 2023 is gerekend met een consumentenprijsindex van respectievelijk 6,4 en 7,6 procent.

Bondsafdrachten volgen de inflatie
De gemiddelde bondsafdracht per lid van alle bij NOC*NSF aangesloten sportbonden is voor senioren, junioren en pupillen respectievelijk 35,12 euro, 21,50 euro en 18,61 euro. In vergelijking met het seizoen 2021/2022 is dat - gecorrigeerd voor de inflatie - voor senioren en junioren een daling van respectievelijk 1 procent en 6 procent. De gemiddelde bondsafdracht voor pupillen steeg met 4 procent.

Toegangsprijzen stijgen minder dan inflatie
De toegangsprijzen van zwembaden en kunstijsbanen stijgen ook minder dan de inflatie. De gemiddelde toegangsprijs van klim- en boulderhallen steeg iets meer dan de inflatie.

Zwembaden
Volwassenen betalen voor een toegangskaartje voor zwembaden in het seizoen 2022/2023 gemiddeld 5,66 euro. Ten opzichte van het seizoen 2021/2022 is dit - gecorrigeerd voor de inflatie - een daling van 5 procent.

Kunstijsbanen
De toegangsprijs voor een kunstijsbaan bedraagt voor een volwassene gemiddeld 8,05 euro. In vergelijking met het seizoen 2021/2022 is dit bedrag - gecorrigeerd voor de inflatie - met 5 procent gedaald.

Klim- en boulderhallen
De gemiddelde toegangsprijs voor volwassenen voor één keer klimmen bij een klim-/boulderhal bedraagt 15,73 euro en voor boulderen 12,35 euro. Ten opzichte van 2021/2022 is de gemiddelde prijs voor klimmen en boulderen - gecorrigeerd voor de inflatie - respectievelijk met 4 procent gestegen en met 5 procent gedaald.

Informatie over 2.711 verenigingen en 652 sportaccommodaties
De contributiemonitor 2022/2023 geeft inzicht in de contributies van 2.711 verenigingen in tien sporten: atletiek, handbal, hockey, voetbal, golf, tafeltennis, handboogschieten, schaatsen/skeeleren, toerfietsen en wandelen.

In de toegangsprijsmonitor 2022/2023 zijn de toegangsprijzen van 596 zwembaden, 21 kunstijsbanen en 35 klim- en boulderhallen geïnventariseerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Marketing en Communicatie,

Download(s)

Toegangsprijsmonitor 2022/2023: toegangsprijzen Nederlandse sportaccommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Huib van Vugt
Paul Hover
Jelle Schoemaker
Bertrik Berfelo
Bart van Bezooijen
Monique van Rooijen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kosten
sportaccommodaties
toegankelijkheid