Visie & Beleidsplein

Beter meten en meer bewegen in de openbare ruimte

onderzoek naar het meten van beweegactiviteiten van buurtsportcoaches in de openbare ruimte

Puyt, E., Schoemaker, J., HAN University of Applied Sciences, & Sports & Economics Research Centre (SERC) (2023). Beter meten en meer bewegen in de openbare ruimte: onderzoek naar het meten van beweegactiviteiten van buurtsportcoaches in de openbare ruimte. Arnhem: HAN University of Applied Sciences.

Er wordt vaak beweerd dat een aantrekkelijke openbare ruimte uitnodigt om te bewegen. De effecten en de werkzame bestandsdelen van interventies in de openbare ruimte zijn echter nog weinig onderzocht doordat deelnemers vaak niet geregistreerd worden. Bovendien ontbreekt het aan een praktisch toegepast en uniform meetinstrument dat vergelijking tussen beweegactiviteiten mogelijk maakt waardoor geleerd kan worden van de aanpak. Gemeenten en sportservice organisaties geven wel aan dat ze behoefte hebben aan monitoring en evaluatie zodat ze beweegactiviteiten in de openbare ruimte kunnen bijsturen en opschalen.

In dit project werkte de HAN, Team Sportservice, Clever Sports en een aantal gemeenten
samen met buurtsportcoaches (BSC) om de impact van hun beweegactiviteiten in de openbare ruimte te meten. Buurtsportcoaches hebben de taak om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt. Ze leggen de verbinding tussen aanbieders van sport en bijvoorbeeld welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Hun werkterrein bevindt zich voor een belangrijk deel in de openbare ruimte. Ze organiseren trainingen op playgrounds, activiteiten in parken en gaan wandelen en fietsen met doelgroepen. Daarnaast zijn ze betrokken bij de realisatie van nieuwe beweegplekken in de openbare ruimte en vormen ze de schakel tussen bestaande hard- en software. Het doel van dit onderzoek is om beter te meten welke opbrengsten Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR) opleveren, hoe de buurtsportcoach daar invloed op kan uitoefenen en hoe andere beleidsdomeinen aankijken tegen deze opbrengsten. De uitkomsten moeten buurtsportcoaches en beleidsambtenaren helpen om samen dezelfde taal over de opbrengsten te spreken, leerervaringen uit te wisselen en om toekomstige BIOR beweegactiviteiten beter in te richten.

Uitgever(s): HAN University of Applied Sciences,

Download(s)

Beter meten en meer bewegen in de openbare ruimte

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Erik Puyt
Jelle Schoemaker
HAN University of Applied Sciences
Sports & Economics Research Centre (SERC)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
buurtsportcoaches
meetinstrumenten
openbare ruimte