Visie & Beleidsplein

Monitorplan Sportakkoord II

versie 1; juni 2023

Hoogendam, A., & Kusters, A. (2023). Monitorplan Sportakkoord II: versie 1; juni 2023. Utrecht: Mulier Instituut.

In het Sportakkoord II is afgesproken dat de monitoringsactiviteiten tijdens de looptijd in dienst staan van lerend beleid: ‘Door de voortgang op de inhoudelijke opgaven nauwgezet te volgen, kunnen de partners hier tussentijds op bijsturen’. Monitoring vormt daarmee het hart van de ‘kennis gedreven aanpak’ van het Sportakkoord II. Daarnaast heeft monitoring de functie om uitspraken te kunnen doen over de opbrengsten van het beleid, zodat ook de Tweede Kamer daarover kan worden geïnformeerd. De Kamer heeft behoefte om inzicht te krijgen in de concrete uitkomsten van het Sportakkoord. Het Mulier Instituut monitort daarom de voortgang. In dit monitorplan is te lezen hoe de monitoring eruit gaat zien.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitorplan Sportakkoord II: versie 1; juni 2023

Download PDF

Monitorplan Sportakkoord II: versie 2; maart 2024

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ad Hoogendam
Audrey Kusters

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
monitors
sportakkoorden