Visie & Beleidsplein

Invloed van big data analytics op organisatorische prestaties binnen Nederlandse overheidsorganisaties

Davids, A. (2023). Invloed van big data analytics op organisatorische prestaties binnen Nederlandse overheidsorganisaties. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Nederlandse overheidsorganisaties worden overspoeld door data. Maar data an sich, hebben weinig waarde. Om impact te hebben, moeten ze worden samengevoegd en geanalyseerd. Kunnen overheidsorganisaties de (toenemende) hoeveelheid data en de verschillende vormen hiervan verwerken door er analyses op uit te voeren en te vertalen naar de praktijk?

Deze thesis zoekt naar de factoren die hieraan bijdragen. Centraal staat de vraag ‘Welke factoren die bij big data en analyses komen kijken, zijn bij de medewerkers van Nederlandse overheidsorganisaties nodig, zodat zij voldoende kennis en mogelijkheden hebben om analyses met grote databestanden te doen om organisatorische prestaties te behalen?’ Op dit moment wordt voornamelijk reactief geacteerd op vragen uit de markt.

Via literatuuronderzoek zijn verschillende definities en modellen onderzocht. Zo komen verschillende combinaties van big data analytics capability (BDAC) models aan bod. Bij big data worden de 6 v’s besproken: volume, velocity, variety, value, varacity en variability.

Een conceptueel model, vanuit literatuuronderzoek opgesteld, leidt tot de hypothese dat een hogere score op big data analytics capabilities leidt tot hogere interne en externe organisatorische prestaties.

Voor het onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder medewerkers van Nederlandse overheidsorganisaties, waarbij het gaat om (on)tastbare factoren, menselijke vaardigheden en organisatorische prestaties. 120 respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld.

De basis analyse heeft in SPSS plaatsgevonden (syntax). Gevolgd door een PLS-SEM-analyse (inclusief bootstrapping en PLSpredict), uitgevoerd om in kaart te brengen of big data analytics capabilities bijdragen aan de organisatorische prestaties. Daarnaast zijn via een post-hoc analyse extra inzichten verzameld. Hierin is gekeken welke subcategorieën van big data analytics capabilities voornamelijk bijdragen aan de interne en externe organisatorische prestaties.

De thesis sluit af met een discussie, aanbevelingen en conclusie in hoofdstuk 5 en 6.

Uitgever(s): Hogeschool Utrecht,

Download(s)

Invloed van big data analytics op organisatorische prestaties binnen Nederlandse overheidsorganisaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arjen Davids

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

data-analyse
prestatie