Visie & Beleidsplein

Rekenkameronderzoek sport - Eindhoven

Geurink, N., Hoekman, R.H.A., Heijden, J. van der, & Ruikes, D. (2023). Rekenkameronderzoek sport - Eindhoven. Utrecht: Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de Rekenkamer Eindhoven onderzoek gedaan in de periode maart tot september 2023 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het sportbeleid van de gemeente Eindhoven tijdens de afgelopen collegeperiode (2018-2022). Daarnaast is er tijdens het onderzoek vooruit geblikt op de toekomst van het Eindhovens sportbeleid.

Voor het onderzoek zijn beleidsdocumenten geanalyseerd, negen interviews/ focusgroepen gehouden, en data geanalyseerd over onder andere nettolasten aan sport, (behoefte aan) accommodaties en sport- en beweegdeelname. De informatie is gebundeld in dit onderzoeksrapport.

Op 10 oktober 2023 heeft de Rekenkamer Eindhoven tijdens de raadsvergadering het rapport aangeboden aan de gemeenteraad. Het rapport van het Mulier Instituut is toegevoegd als bijlage en te vinden vanaf pagina 13.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Rekenkameronderzoek sport - Eindhoven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nathan Geurink
Remco Hoekman
Janne van der Heijden
Daniëlle Ruikes

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
sportbeleid