Visie & Beleidsplein

Evaluatie subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023

Hover, P., Suijlekom, A. van, & Eldert, P. van (2023). Evaluatie subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023. Utrecht: Mulier Instituut.

Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023 beknopt te evalueren. Drie methoden zijn hiervoor ingezet: semigestructureerde interviews, documentstudie en data-analyse.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat informatie over de subsidieregeling, welke bedragen aan welke evenementen zijn uitgekeerd en op welke punten de regeling zich onderscheidt van de voorgaande regeling. De resultaten van de interviews staan in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 sluit af met de conclusie en aanbevelingen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Evaluatie subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Agnes van Suijlekom
Peter van Eldert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
sportsubsidies
topsportevenementen