Visie & Beleidsplein

Verkenning discriminatie en racisme in sport en cultuur

Wit, N. de, Jak, L., Cremers, R., Elling, A., Deekman, A., Geerdes-Gazzah, M., ... Visser, T. (2023). Verkenning discriminatie en racisme in sport en cultuur. Utrecht: Movisie.

Het blijkt lastig om het onderwerp discriminatie en racisme op de agenda te krijgen in de sectoren sport en cultuur. Dat blijkt uit onderzoek voor de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met Movisie, het Mulier Instituut en LKCA.

Dat dit lastig is, heeft verschillende redenen:

  • De sport- en cultuursector worden vaak gezien als verbindende sectoren. Men spreekt daardoor vaak over diversiteit en inclusie en minder over discriminatie, racisme en uitsluiting.
  • Als deze thema’s wel op de agenda staan, is niet altijd duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt om discriminatie tegen te gaan. Dit komt mede doordat de sectoren erg groot zijn en voor een groot deel afhankelijk zijn van vrijwilligers.
  • Het onderwerp is complex en zwaarmoedig.

Breed onderzoek naar discriminatie en racisme
Het onderzoek maakte deel uit van een breder verkennend onderzoek naar Discriminatie en Racisme in Nederland. Naast sport en cultuur is onderzoek gedaan naar discriminatie en racisme in de zorg en op de woningmarkt.

In het sport- en cultuurrapport zijn per sector twee discriminatieproblemen onderzocht. Daarvoor zijn interviews gehouden met betrokkenen. Voor sport ging het over de positie van lhbtiq+-personen binnen het voetbal en de etnische representatie binnen sportbesturen.

Probleem niet altijd gevoeld en herkend
De aandacht voor het tegengaan van discriminatie en racisme groeit, maar lang niet iedereen ervaart en herkent het als probleem. Het gebruik van ‘homo’ als scheldwoord (h)erkent bijvoorbeeld niet iedereen als vorm van uitsluiting. Ook de achterstandspositie van Nederlanders met een migratieachtergrond in kaderfuncties (h)erkent lang niet iedereen.

Tegelijk zijn er positieve ontwikkelingen zichtbaar. Bijvoorbeeld in het voetbal, waar de KNVB streefcijfers heeft opgesteld, onder meer voor het vergroten van de etnische diversiteit binnen de eigen organisatie.

Meer aandacht nodig
Er is binnen de sport en cultuur meer specifieke aandacht nodig voor het tegengaan van discriminatie en racisme. Daarbij moeten alle betrokkenen het gaan zien als uitgangspunt en niet als een taak ’voor erbij’.

Daarnaast heeft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme mede op basis van dit onderzoek een eerste voortgangsrapportage geschreven over het belang van een structurele aanpak van discriminatie.

De aanbiedingsbrief voor de Tweede Kamer bij de eerste voortgangsrapportage over aard, omvang en oorzaken van discriminatie en racisme, inclusief alle bijlagen vindt u hier.

Uitgever(s): Movisie, Mulier Instituut, LKCA, Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Verkenning discriminatie en racisme in sport en cultuur

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nienke de Wit
Laura Jak
Rens Cremers
Agnes Elling
Amalia Deekman
Miriam Geerdes-Gazzah
Manou Anselma
Rutger de Kwaasteniet
Tessa Visser

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

LHBTI
cultuur
discriminatie
diversiteit
maatschappelijke integratie
racisme