Visie & Beleidsplein

Start(V)aardig: een vaardige start voor kleuters

belang van motorische ontwikkeling bij kleuters

Kenniscentrum Sport & Bewegen, & De Haagse Hogeschool (2023). Start(V)aardig: een vaardige start voor kleuters: belang van motorische ontwikkeling bij kleuters. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

‘Jong geleerd is oud gedaan’ is al jaren het motto van sport- en beweegprofessionals.
Zij zorgen dat kinderen een goede start krijgen en al op jonge leeftijd motorische
vaardigheden ontwikkelen en plezier ervaren in bewegen. Deze goede start komt niet
vanzelf aanwaaien. Daarvoor is het nodig dat kinderen al op jonge leeftijd voldoende
en gevarieerd bewegen. Maar hoe is het gesteld met de motorische vaardigheid van
kleuters? En hoe stimuleer je de motorische ontwikkeling?

Deze infographic is opgesteld door De Haagse Hogeschool in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen. Wil je meer weten over de onderzoeksresultaten van Start (V)aardig, lees dan de achterliggende wetenschappelijke publicaties. Start(V)aardig is een consortium van meerdere hogescholen: De Haagse Hogeschool, Fontys Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Windesheim.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen,

Download(s)

Een vaardige start voor kleuters

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kenniscentrum Sport & Bewegen
De Haagse Hogeschool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kleuters
lichaamsbeweging
motoriek