Visie & Beleidsplein

JOGG-monitor 2023

implementatie en ervaren opbrengsten van de JOGG-aanpak in gemeenten, factsheet 2024/2

Huiberts, I., Slot-Heijs, J.J., & Collard, D.C.M. (2024). JOGG-monitor 2023: implementatie en ervaren opbrengsten van de JOGG-aanpak in gemeenten, factsheet 2024/2. Utrecht: Mulier Instituut.

Meer dan 200 gemeenten in Nederland implementeren de JOGG (Gezonde jeugd, Gezonde toekomst) aanpak. JOGG bouwt in deze gemeenten met een lokaal werknet aan een integrale aanpak om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Ieder lokaal JOGG-team implementeert de JOGG-aanpak op een andere manier, passend bij de lokale context.

Het doel van deze monitor was om inzichtelijk te krijgen wat JOGG-gemeenten bereikt hebben.?De resultaten in dit factsheet geven de implementatie en ervaren opbrengsten van de JOGG-aanpak tot nu toe weer. De ontwikkelingen rondom het werknet, integraal beleid, de gezonde omgeving en Kind naar Gezonder Gewicht kunnen we zo op langere termijn volgen. Daarnaast geeft het inzicht in kansen voor de JOGG-aanpak.

De informatie is verzameld via een vragenlijst onder alle JOGG-gemeenten in Nederland. Hierin is specifiek aandacht voor de lokale implementatie van JOGG, het werknet en de gezonde omgeving. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met 142 gemeenten over de voortgang en ondersteuningsbehoeften in de lokale JOGG-aanpak.

Het onderzoek is in 2023 uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van JOGG.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

JOGG-monitor 2023: implementatie en ervaren opbrengsten van de JOGG-aanpak in gemeenten, factsheet 2024/2

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Irma Huiberts
Jorien Slot-Heijs
Dorine Collard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jongeren
lichaamsgewicht
monitors
overgewicht