Visie & Beleidsplein

Jong betrokken

jongerenparticipatie op lokaal niveau

Hees, C. van, Bombeek, W., Terpstra, J., & Velema, C. (2002). Jong betrokken: jongerenparticipatie op lokaal niveau. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek.

Een boekje over succesvolle en vernieuwende projecten ter bevordering van de participatie van jongeren (12 tot 23 jaar) op lokaal niveau. De voorbeelden zijn projecten op het terrein van de jeugdhulpverlening, de sportwereld, het gemeentelijk jeugdbeleid, het veiligheidsbeleid en het drugsbeleid.

Uitgever(s): Instituut voor Publiek en Politiek,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Charlotte van Hees
Wouter Bombeek
Jaap Terpstra
Clara Velema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd- en opvoedhulp
jeugdbeleid
jeugdparticipatie
lokaal beleid
projecten
sport (algemeen)
veiligheid
whoZnext (project)