Visie & Beleidsplein

De gevolgen van beleidsmaatregelen uit de nota wonen op bewegingsarmoede in Nederland

onderdeel van de gezondheidseffectrapportage 'mensen wensen gezond wonen'

Wendel-Vos, G.C.W., Schuit, A.J., & Seidell, J.C. (2002). De gevolgen van beleidsmaatregelen uit de nota wonen op bewegingsarmoede in Nederland: onderdeel van de gezondheidseffectrapportage 'mensen wensen gezond wonen'. Bilthoven: RIVM.

In dit rapport worden de mogelijke effecten beschreven van de beleidsvoornemens beschreven in de Nota Wonen op bewegingsarmoede. De vraagstelling van dit rapport is: Welke toe- dan wel afname van bewegingsarmoede is te verwachten van de beleidsvoornemens betreffende keuzevrijheid van de burger, verdichting, verdunning en domotica? Hoe kunnen bij de implementatie van deze voornemens de negatieve effecten geminimaliseerd worden en de positieve effecten worden versterkt?

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

De gevolgen van beleidsmaatregelen uit de nota wonen op bewegingsarmoede in Nederland : onderdeel van de gezondheidseffectrapportage 'mensen wensen gezond wonen'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wanda Wendel-Vos
Albertine Schuit
Jacob Seidell

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
leefomgeving
overheidsbeleid
sedentair gedrag