Visie & Beleidsplein

Evaluatie Breedtesportimpuls Zuidwest Friesland 2004

Heuvel, M. van den, & Roques, C. (2005). Evaluatie Breedtesportimpuls Zuidwest Friesland 2004. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Begin 2002 is het Breedtesportproject Zuidwest Friesland onder de naam Impuls van start gegaan. Het Mulier Instituut is met de betrokken gemeenten overeengekomen het project te gaan monitoren. De monitor heeft als doel het genereren van gegevens op basis waarvan Impuls en de deelprojecten kunnen worden gevolgd en (tussentijds en achteraf) geëvalueerd. Voor het evaluatieonderzoek 2004 zijn - in navolging van het onderzoek in 2002 - de Sportmontitor Zuidwest Friesland 2004 en de Verenigingsmonitor Zuidwest Friesland 2004 afgenomen. Daarnaast zijn drie groepsgesprekken gevoerd met onder andere projectleiders en medewerkers van Impulsprojecten, verenigingsondersteuners en een bewegingsconsulent.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mark van den Heuvel
Colette Roques

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Friesland
breedtesportimpuls
enquêtes
evaluatie