Visie & Beleidsplein

Sportgedrag van jongeren in relatie tot het ouderlijk sportkapitaal

zo de ouders sprongen, zo bewegen hun jongen?

Scheerder, J. (2004). Sportgedrag van jongeren in relatie tot het ouderlijk sportkapitaal: zo de ouders sprongen, zo bewegen hun jongen?.

In dit artikel staat de mogelijke samenhang tussen de sportbeoefening van jongeren en het sportgedrag van hun ouders centraal. Het basismateriaal is afkomstig uit de SBV, een grootschalig onderzoek naar de sportbeoefening door jongeren uit Vlaanderen.

Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk VVS,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Scheerder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
Vlaanderen
jongeren
onderzoeken
ouders
sportbeoefening