Visie & Beleidsplein

Resultaten Nationale Gezondheidstest 2004

met persoonlijk advies en 'beweegmaatje' komen minder-actieven in beweging

Jans, M.P., Kraker, H. de, & Hildebrandt, V.H. (2005). Resultaten Nationale Gezondheidstest 2004: met persoonlijk advies en 'beweegmaatje' komen minder-actieven in beweging. Hoofddorp: TNO.

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van 'De Nationale Gezondheidstest (NGT)'. De NGT wordt sinds 1999 jaarlijks uitgevoerd door TNO en Stichting Pur Sang, met subsidie van de Nederlandse Hartstichting en het ministerie van VWS. Via een massamediale campagne worden volwassen Nederlanders opgeroepen zich te laten testen in een testcentrum. Na afname van een vragenlijst en een aantal fysieke metingen ontvangt de deelnemer een terugkoppeling over de resultaten van de metingen en een individueel beweeg- en leefstijladvies. Hoe kunnen belemmeringen overwonnen worden en meer mensen daadwerkelijk in beweging komen? Dit was het thema van de NGT in 2004. Aan de deelnemers zijn vragen gesteld over hoe zij meer bewegen zouden willen inbouwen in hun dagelijks leven. Voor welke beweegactiviteiten kiezen ze, hoe gaan ze er tijd voor vrijmaken en wat zijn belangrijke bevorderende factoren om daadwerkelijk meer te gaan bewegen? Dit rapport beperkt zich tot deelnemers die te weinig bewegen en/of overgewicht hebben, aangezien dit de groep is die meer zou moeten gaan bewegen ter bevordering van de gezondheid. In dit rapport worden de volgende vraagstellingen beantwoord:

  • Voor welke vormen van bewegen kiezen deelnemers die te weinig bewegen of overgewicht hebben als ze het dringende advies krijgen om dagelijks meer te gaan bewegen dan ze nu doen?
  • Hoe willen ze dan tijd vrij maken om meer te gaan bewegen?
  • Wat stimuleert ze om daadwerkelijk meer in beweging te komen?

Uitgever(s): TNO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marielle Jans
H. de Kraker
Vincent Hildebrandt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
beweegstimulering
gezondheid
lichaamsbeweging
onderzoeken