Visie & Beleidsplein

Optimalisering kleinschalige sportparken in Amsterdam

kansen voor buurtgebonden sport in de complete stad

Bosch, N., & Visser, A. (2002). Optimalisering kleinschalige sportparken in Amsterdam: kansen voor buurtgebonden sport in de complete stad. Amsterdam: Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam.

De Amsterdamse sportparken staan steeds zwaarder onder druk van ruimteclaims van functies als wonen, werken en verkeer. Ook het extensieve gebruik maakt de aanwezigheid van sportparken in de stad steeds vaker een onderwerp van discussie. De belangrijkste vraagstelling in het onderzoek is in hoeverre gezamenlijk gebruik van verschillende sportvoorzieningen en het combineren van sportvoorzieningen met andere functies (recreatie, wonen, werken) mogelijk is en wanneer dit leidt tot intensiever ruimtegebruik en verbetering van de leefbaarheidkwaliteit. Andere belangrijke vragen zijn: in hoeverre en hoe valt dubbel grondgebruik en medegebruik te stimuleren? In hoeverre kunnen verbanden met de sociale component van de stedelijke vernieuwingsopgave gelegd worden? Welke oplossingen zijn er voor de enorme behoefte aan parkeerruimte van de sporters en hun publiek?

Uitgever(s): Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Niek Bosch
Aad Visser

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
vrijetijdsbesteding