Visie & Beleidsplein

Culture lovers & leavers

trends in interest in the arts and cultural heritage in the Netherlands

Huysmans, F., Broek, A. van den, & Haan, J. de (2005). Culture lovers & leavers: trends in interest in the arts and cultural heritage in the Netherlands. Den Haag: Social and Cultural Planning Office & Ministry of Education, Culture ans Science.

Wie wijden zich in Nederland aan cultureel erfgoed en podiumkunsten, en wie mijden deze cultuurvormen liever? Zijn de groepen cultuurminnaars en cultuurmijders sinds eind jaren zeventig van omvang en samenstelling veranderd? Die vragen staan in deze bondige en beschrijvende studie centraal. Niet alleen het bezoek aan culturele instellingen als musea en concertzalen komt aan de orde, maar ook de cultuurconsumptie via de media en de actieve cultuurdeelname in de vorm van amateurkunstbeoefening. Ontwikkelingen in de cultuurdeelname worden gepresenteerd tegen de achtergrond van continuïteit en verandering in het cultuuraanbod. Meer vrouwen dan mannen hebben een culturele belangstelling, en meer hoger dan lager opgeleiden. De mate van culturele belangstelling onder hoger opgeleiden nam af, maar dankzij het stijgend opleidingsniveau vertaalde zich dit (nog?) niet in een geringere culturele belangstelling. Onder mensen van middelbare leeftijd groeide vooral de belangstelling voor de populaire cultuur. Tot besluit van dit rapport worden eerder gepresenteerde scenario's over de positie van cultuur temidden van een steeds scherpere competitie om de vrije tijd tegen het licht gehouden.

Uitgever(s): Social and Cultural Planning Office & Ministry of Education, Culture ans Science,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frank Huysmans
Andries van den Broek
Jos de Haan

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cultuur
kunst
media
muziek