Visie & Beleidsplein

Bestuur aan banden

lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid

Gilsing, R. (2005). Bestuur aan banden: lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In deze studie staat de spanning tussen lokaal en nationaal jeugdbeleid centraal. Is het jeugdbeleid van gemeenten wel effectief? Hoe zien de resultaten van het lokale jeugdbeleid er dan uit? Is het toegespitst op de lokale situatie en is het integraal, slagvaardig en toegankelijk? Beïnvloedt het rijksbeleid de effectiviteit van het gemeentelijke jeugdbeleid? Zo ja: hoe? Is de bestuurlijke rolverdeling in het jeugdbeleid wel optimaal? Bemoeit het rijk zich te weinig of juist teveel met het lokale jeugdbeleid? Om deze vragen te beantwoorden is in dit onderzoek gekeken naar het jeugdbeleid van 72 gemeenten in de periode 1998-2001, als ook naar het nationale jeugdbeleid in dezelfde periode.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Bestuur aan banden : lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rob Gilsing

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
jeugdbeleid
lokaal beleid
onderzoeken
overheid
overheidsbeleid