Visie & Beleidsplein

Energie in balans

actieplan

(2005). Energie in balans: actieplan. Den Haag: Ministerie van VWS.

De partners hebben bij de ondertekening van het convenant op 27 januari 2005 afgesproken te werken aan de doestellingen uit de preventienota "langer gezond leven" van het kabinet. Dat betekent dat in 2010 de volgende doelen zijn bereikt:

  • Het aantal volwassenen met overgewicht groeit niet verder
  • Het aantal kinderen met overgewicht vermindert.

Om deze doelen te bereiken willen we met dit actieplan:

  1. Mensen en organisaties op een positieve wijze stimuleren iets aan overgewicht te doen
  2. De kennis over overgewicht en de bestrijding ervan uitbreiden
  3. De gezonde keuze voor individuen mogelijk én makkelijk maken

Uitgever(s): Ministerie van VWS,

Download(s)

Energie in balans : actieplan

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leefstijl
lichaamsbeweging
overgewicht
samenwerking
samenwerkingsverbanden
voeding