Visie & Beleidsplein

Vrij om te helpen

verkenning betaald langdurig zorgverlof

Timmermans, J., Boer, A. de, Campen, C. van, Klerk, M.M.Y. de, Wit, J.S.J. de, & Woittiez, I. (2001). Vrij om te helpen: verkenning betaald langdurig zorgverlof. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Wie betaald werken combineert met de verzorging van verwanten of goede bekenden die veel hulp nodig hebben, komt snel tijd tekort. Het is zelfs niet uitgesloten dat mensen door de combinatie van taken overbelast raken. Om die reden wordt door het kabinet overwogen om een regeling betaald langdurig zorgverlof in te voeren waarop werkenden een beroep kunnen doen als ze veel hulp (gaan) geven. In dit rapport wordt beschreven hoe het dagelijks leven van mensen die werken en helpen combineren eruit ziet en wie van hen belangstelling heeft voor betaald langdurig zorgverlof. Daarnaast zijn schattingen gemaakt van effecten die zo'n regeling zou kunnen hebben op de informele hulp die in Nederland gegeven wordt, op het beroep dat gedaan wordt op de thuiszorg en op de belasting van werkende helpers. De resultaten dienen het maatschappelijk debat over wenselijkheid en de vormgeving van een regeling betaald langdurig zorgverlof.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Vrij om te helpen : verkenning betaald langdurig zorgverlof

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Joost Timmermans
Alice de Boer
Cretien van Campen
Mirjam de Klerk
J.S.J. de Wit
Isolde Woittiez

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

mantelzorg
zorg