Visie & Beleidsplein

Gezichten van multifunctionaliteit op het platteland

over multifunctionele accommodaties voor het jonge kind, ouders en ouderen en de lokale gemeenschap

Engbersen, R., & Meesterberends, D. (2005). Gezichten van multifunctionaliteit op het platteland: over multifunctionele accommodaties voor het jonge kind, ouders en ouderen en de lokale gemeenschap. Den Haag: NIZW en LCO.

Welke voorzieningen zijn er nodig om te voldoen aan de behoeften van kinderen, volwassenen, ouderen en hoogbejaarden op het platteland? Willen we de dorpen leefbaar houden voor verschillende bewoners, dan moeten we functies als zorg, ouderen-huisvesting, onderwijs en kinderopvang bij elkaar brengen. Oftewel: de oplossing ligt in multifunctionaliteit. Gezichten van multifunctionaliteit brengt de vele gezichten van multifunctionaliteit in beeld. Deze kleurrijke en inspirerende publicatie van NIZW Sociaal Beleid en LCO laat zien hoe nieuwe concepten en nieuwe maatschappelijke opgaven het karakter van hedendaagse multifunctionele accommodaties veranderd hebben.

Uitgever(s): NIZW en LCO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Radboud Engbersen
Dick Meesterberends

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
kinderopvang
leefbaarheid
onderwijs
ouderen
samenleving
sociaal beleid
zorg en welzijn