Visie & Beleidsplein

Maastrichtse sport in cijfers

sportonderzoek 2000

Schols, I., & Schoenmakers, A. (2001). Maastrichtse sport in cijfers: sportonderzoek 2000. Maastricht: Gemeente Maastricht.

Onderzoeksrapport waarin het sportbeleid van de gemeente Maastricht geƫvalueerd wordt. Er liggen twee probleemstellingen aan het onderzoek ten grondslag, te weten: 1) Hoe sportief is de gemiddelde Maastrichtenaar? 2) Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in vergelijking met de meting uit 1988?

Uitgever(s): Gemeente Maastricht,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Iris Schols
Ans Schoenmakers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

onderzoeken
richtlijn sportdeelname onderzoek
sportbeleid
sportbeoefening