Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Nederland tot 2020

cijfers en kansen

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum, & Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte (2005). Ruimte voor sport in Nederland tot 2020: cijfers en kansen. Arnhem: NOC*NSF.

Als de Rijksoverheid, Provincies en Gemeenten nu niets doen zal er in 2020 een tekort van 13 hectare aan binnensportruimte zijn. In de praktijk komt dit neer op ongeveer 425 sporthallen. Dat staat onder meer te lezen in het onderzoeksrapport 'Ruimte voor Sport' dat NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra vanmiddag overhandigde aan minister Dekker van VROM. De sportkoepel liet het rapport opstellen met steun van de ANWB en Staatsbosbeheer naar aanleiding van de aangenomen motie Verdaas en Van Bochhove (22 maart jl.), waarin wordt aangedrongen op meer aandacht voor sport en recreatie in de nota Ruimte.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

overheidsbeleid
ruimtelijke ordening
speelruimte
sportaccommodaties
sportbeleid