Visie & Beleidsplein

Jeugdparticipatiebeleid

wat levert het op?

onderzoek naar het ontwikkelen van indicatoren voor effectmeting van jeugdparticipatiebeleid

Huygen, A., Steketee, M., Mak, J., & Graaf, P. van der (2005). Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op?, onderzoek naar het ontwikkelen van indicatoren voor effectmeting van jeugdparticipatiebeleid. Utrecht: Verwey-Jonker instituut.

Dit rapport gaat in op de effecten van het jeugdparticipatiebeleid. Uit het onderzoek blijkt dat participatie leidt tot participatie. Ofwel: de verschillende vormen van participatie leiden tot meer en andere soorten van participatie. Consumptieve participatie, louter meedoen, blijkt een belangrijke opstap te zijn naar andere, actievere vormen van participatie. Wel is er sprake van een kleine groep jongeren die systematisch niet bereikt wordt. Het rapport presenteert een indicatorenmodel voor toekomstig effectenonderzoek naar jeugdparticipatiebeleid.

Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut,

Download(s)

Jeugdparticipatiebeleid : wat levert het op? : onderzoek naar het ontwikkelen van indicatoren voor effectmeting van jeugdparticipatiebeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Astrid Huygen
Majone Steketee
Jodi Mak
Peter van der Graaf

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdbeleid
jeugdparticipatie
methoden